Şirketler HukukuHukuk Büromuz, müvekkillerine faaliyet gösterdikleri sektörlerde gereksinimlerine uygun olarak profesyonel hukuki görü? vermekte, şirketlerin ihtiyacı olan her konuda sözleşmelerin hazırlanması, sözleşme müzakerelerine katılım, kurulu? işlemlerinin takibi, Genel Kurul toplantılarının yapılması, Yönetim Kurulu ve Genel kurul kararlarının hukuki denetimi, hisse devri ve sermaye artışlar?, ana sözleşme revizyonları, Sermaye Piyasası Mevzuatı konusunda danışmanlık, haksız rekabet ve tüketici mevzuatı konusunda danışmanlık yapmakta, şirketlerin ihtiyaçlarını tespit ederek şirket yetkililerine raporlama yapmaktadır.

Hukuk Büromuz tarafından tespit edilen hususlar çerçevesinde yeni Türk Ticaret Kanunu da değerlendirilerek şirketlerin değişen mevzuata uyum süreci yürütülmektedir. Uyum sürecinde şirket yetkililerine ve ilgili birimlerine özel eğitimler verilmektedir. Şirketler & Ticaret Hukuku alanında yapılan her türlü yasal değişiklik Resmi Gazete'de yayınlanması ile birlikte müvekkillere iletilmektedir.

Çaışma Alanlarımız

 • KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu)
 • Şirketler & Ticaret Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Fikri Mülkiyet & Bilişim Hukuku
 • Gayrimenkul Hukuku
 • Kentsel Dönüşüm Hukuku
 • İcra ve İflas Hukuku
 • Aile Hukuku
 • Sigorta Hukuku
 • Kat Mülkiyeti Hukuku
 • Makalelerimiz

 • TAM Ä°KÄ° TARAFA BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELERDE BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ
 • AVAL
 • SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESÄ° HAKKINDA
 • TÜKETÄ°CÄ° ARABULUCULUK DAVA ŞARTI HAKKINDA
 • Ä°MAR PLANINA Ä°TÄ°RAZ PROSEDÜRÜ
 • ​COVÄ°D-19 NEDENÄ°YLE İŞ HUKUKUNDA TELAFÄ° ÇALIŞMASI UYGULAMASI
 • ​COVÄ°D-19 NEDENÄ°YLE İŞ HUKUKUNDA İŞ KAZASININ DEĞERLENDÄ°RMESÄ°
 • COVÄ°D-19 NEDENÄ°YLE İŞ HUKUKUNDA ÜCRET DEĞİŞİKLİĞİ VE İŞ YERÄ° DEĞİŞİKLİĞİ
 • ​KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
 • COVID-19 VÄ°RÜSÜ SONRASI YAPILAN DÜZENLEMELERE GÖRE İŞVERENÄ°N HAKLARI