MARKA HUKUKUNA DAİR ÖRNEK YARGITAY KARARLARI

"JUMP" Kararı: “Tanınmış marka konusunda uluslararası boyuttaki çalışmalar Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) bünyesinde yürütülmektedir.. Devamı

TANINMIŞ MARKALAR

Marka; bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmek amacıyla kullanılan işaretlerdir.. Devamı

MARKA HUKUKU ve MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU

KHK m. 6 ;’Bu Kanun Hükmünde Kararname ile sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir.’ Şeklindedir. KHK’da sağlanan korumanın başlayabilmesi markanın kural olarak sicile kaydedilmesi gereklidir.. Devamı

LİSANS SÖZLEŞMESİ

Lisans sözleşmesi gayrimaddi bir hakkın (fikir ve sanat alanına dahil olmak üzere) veya fiili bir durumun (know-how gibi) kullanılmasının başkasına bırakılmasıdır.. Devamı

HASILAT KİRASI SÖZLEŞMESİNDE KİRACININ İADE BORCU

Kira sözleşmesi ile kendisine kiralananın mülkiyetinin devri değil, kullanımının devri amaçlandığı için kira sözleşmesinin sona ermesi halinde kiracının kiralananı iade etmesi gerekmektedir.. Devamı

ZİRAİ İŞLETME KİRASI

Zira işletme, zirai faaliyet yapmada kullanılan binalardan, işletme aletlerinden, araziden, hayvanlardan ve diğer zirai vasıtalardan oluşan kullanım ve işletmeye yarayan bir bütünlükten oluşan mal varlığı topluluğudur.. Devamı

TÜRK BORÇLAR KANUNU’NDA ADİ KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

A) KİRA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI TBK MADDE 299- Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.. Devamı

HASILAT KİRASI SÖZLEŞMESİNE KONU OLAN HAKLAR

Hasılat kirası sözleşmesi, BK. m. 270 ile 298 arasında, 01.07.12 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6098 sayılı TBK. m. 357 ile 378 arasında düzenlenmiştir. Her iki kanunun da konuyla ilgili ilk maddesinden hasılat kirası sözleşmesinin tanımını, unsurlarını ve konusunu çıkarmak mümkündür.. Devamı

ANLAŞMALI BOŞANMA

Yürürlükteki Medeni Kanuna göre eşlerin hakim kararı olmadan mahkeme dışında evlilik birliğini sonlandırmaları, bir başka deyişle boşanmaları mümkün değildir.. Devamı

BOŞANMA SEBEPLERİ

Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri terk, zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığı, şiddetli geçimsizlik de denilen evlilik birliğinin temelinden sarsılması olarak sayılmaktadır.. Devamı

<< GERİ  1 ...  6 7 8 9    İLERİ >>

Makalelerimiz

  • TAM İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELERDE BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ
  • AVAL
  • SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ HAKKINDA
  • TÜKETİCİ ARABULUCULUK DAVA ŞARTI HAKKINDA
  • İMAR PLANINA İTİRAZ PROSEDÜRÜ
  • ​COVİD-19 NEDENİYLE İŞ HUKUKUNDA TELAFİ ÇALIŞMASI UYGULAMASI
  • ​COVİD-19 NEDENİYLE İŞ HUKUKUNDA İŞ KAZASININ DEĞERLENDİRMESİ
  • COVİD-19 NEDENİYLE İŞ HUKUKUNDA ÜCRET DEĞİŞİKLİĞİ VE İŞ YERİ DEĞİŞİKLİĞİ
  • ​KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
  • COVID-19 VİRÜSÜ SONRASI YAPILAN DÜZENLEMELERE GÖRE İŞVERENİN HAKLARI