ŞİRKET NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ

Bir ticaret şirketinin ünvanı, Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülen koşul ve prosedürün yerine getirilmesi kaydıyla her zaman değiştirilebilir. Bir gerçek kişinin isminin değişmesi gibi bir tüzel kişinin ünvanın (isminin) değişmesi de haklarda ve borçlarda bir değişiklik yaratmaz.. Devamı

HAKSIZ TUTUKLAMADA TAZMİNAT

Ceza hukukunun konusu olan tutuklama, gözaltı, yakalama, el koyma gibi eylemler 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanun kapsamında düzenlenmiştir ve bu olgulara aykırılık sonucu olarak tazminat istemi aynı kanunun yedinci bölümde.. Devamı

CAYMA HAKKI

Kanunun cayma hakkı olarak düzenlemiş olduğu bu hak, tüketicinin sözleşmeyi oluşturan iradesini geri alabilmesini sağlayan bir haktır. Bu nedenle doktrinde genellikle geri alma hakkı olarak adlandırılmaktadır.. Devamı

İŞ KAZASI

İşkazası adından da anlaşılacağı üzere işyerinde ya da işyeri sınırlarında meydana gelen olaydır. Bu durumun tanımı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 13. Maddesinde yapılmaktadır.. Devamı

NAFAKA ÖDEMEME SUÇU

Nafaka, boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek tarafın geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak isteyebileceği ödemeye verilen isimdir. Yoksulluğa düşecek eşe nafaka bağlanmasında nafaka yükümlüsünün kusurlu olup olmadığına bakılmaz.. Devamı

KİRA BEDELİNİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE TAHLİYE

Kiralayan yalnızca alamadığı kira bedelinin tahsil edilmesini amaçlamayıp aynı zamanda kiracının taşınmazdan tahliyesini de istiyorsa bu durumda kira bedelinin ödenmemesi nedenine dayanarak ilamsız tahliye yoluna başvurmalıdır.. Devamı

MİRASIN REDDİ

Mirasın geçmesi için ilk şart mirasın açılmasıdır. Mirasbırakanın ölmesi, hakkında ölüm karinesi veya gaiplik kararı verilmesiyle miras açılır Mirasçılar mirasın açıldığı ana göre belirlenir. Tereke mirasbırakanın ölüm günündeki değerine göre belirlenir.. Devamı

ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI

Malikin mülkiyet hakkından doğan yetkisini kullanması veya bu yetkisini mülkiyet hakkının sınırları içerisinde dilediği gibi kullanmasını haksız bir şekilde engelleyen ve devam eden saldırılara karşı bu saldırıların.. Devamı

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

Taşınmazın satış vaadi sözleşmesi hukuki nitelik olarak iki tarafa da borç yükleyen bir ön sözleşmedir. Satış vaadini kabul eden satışın yapılamasını istemesine rağmen satış vaadi eden sözleşme yapmaktan.. Devamı

ECRİMİSİL DAVASI

Ecrimisil haksız işgal tazminatıdır. Hazine taşınmazının idarenin izni dışında ya da malın sahibinin rızası dışında, haksız yere ve kötüniyetli olarak kullanan, geri verme yükümlülüğünü de yerine getirmeyen kişilerden haksız işgal.. Devamı

<< GERİ  1 2 3 4 5 6 7    ... 9  İLERİ >>

Makalelerimiz

  • TAM İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELERDE BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ
  • AVAL
  • SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ HAKKINDA
  • TÜKETİCİ ARABULUCULUK DAVA ŞARTI HAKKINDA
  • İMAR PLANINA İTİRAZ PROSEDÜRÜ
  • ​COVİD-19 NEDENİYLE İŞ HUKUKUNDA TELAFİ ÇALIŞMASI UYGULAMASI
  • ​COVİD-19 NEDENİYLE İŞ HUKUKUNDA İŞ KAZASININ DEĞERLENDİRMESİ
  • COVİD-19 NEDENİYLE İŞ HUKUKUNDA ÜCRET DEĞİŞİKLİĞİ VE İŞ YERİ DEĞİŞİKLİĞİ
  • ​KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
  • COVID-19 VİRÜSÜ SONRASI YAPILAN DÜZENLEMELERE GÖRE İŞVERENİN HAKLARI