SİLAH TAŞIMA RUHSATI ALMAK İÇİN HANGİ ŞARTLAR YERİNE GETİRİLMELİDİR?

SİLAH TAŞIMA RUHSATI ALMAK İÇİN HANGİ ŞARTLAR YERİNE GETİRİLMELİDİR?
Silah taşıma ruhsatı almak 2019 yılında gerekli şartlara uygunluk sağlayan ve prosedürleri yerine getiren kişiler için mümkün olmaktadır. Genel olarak silah taşıma ve bulundurma ruhsatları karıştırılmaktadır. Silah bulundurma ruhsatını; Devamı

ANTİ-DAMPİNG DAVALARI

ANTİ-DAMPİNG DAVALARI
ANTİ-DAMPİNG NEDİR?
Anti-damping vergisi bazı yurtdışı firmalar tarafından ihracatını arttırmak ve bir üründe haksız rekabet oluşturmak üzere ülkemize gerçekleştirdiği ihracatlara yönelik özel olarak uygulanan indirime (dampinge) karşı alınan vergi türüdür. Devamı

7103 SAYILI TORBA KANUNUN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

Vergisel anlamda değişiklikleri içeren yenilikler;

Devamı

KOOPERATİF HUKUKU- ÜYELİĞİN TESPİTİ DAVASI

                                             KOOPERATİFLER HUKUKUNA BİR BAKIŞ
     1163 sayılı kooperatifler kanunu m.1 “Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir.” tanımını yapmıştır.


  Devamı

ARABULUCULUK NEDİR

Arabuluculuk; bir özel hukuk uyuşmazlığının tarafı olan kişilerin, özgür iradeleriyle seçtikleri tarafsız ve uzman bir üçüncü kişinin (arabulucu) hakemliğinde, dava açılmadan önce veya dava açıldıktan sonra başvurdukları bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabuluculuk uyuşmazlığın mahkeme dışı, hızlı ve kesin bir şekilde çözülmesini amaçlayan bir usul hukuku kurumudur. Devamı

NİŞANLANMANIN SONA ERMESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT

Nişanlanma söz verme niteliği taşıyan evlilik öncesi döneme denir. Türk Medeni Kanunu madde 118 ve devamında nişanlılık sürecine yer vermiştir. Bu kanuna göre ‘nişanlanma, evlenme vaadiyle olur’ denmiştir. Nişanlanma şekle bağlı sözleşmelerden değildir.
Devamı

KAÇAK YAPI PARA CEZALARININ VE YIKIM KARARLARININ İPTALİ

Kaçak yapı nedir? 
3290 Sayılı Kanun ile Bazı Maddeleri Değiştirilen ve Bazı Maddeler Eklenen 2981 Sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 4. Maddesinde imar mevzuatına aykırı yapı Devamı

İMAR AFFI VE PARA CEZALARI

Hükümet tarafından “imar barışı” olarak adlandırılan düzenleme, ruhsatı bulunmayan ya da imar mevzuatına aykırı olan yapılar kayıt altına alınmasını sağlayan kısıtlı süreli imkânıdır.
3194 Sayılı İmar Kanununa ilave edilen geçici 16. maddeye göre İmar Barışı, Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması amaçlanmıştır. Devamı

İMAR DAVALARI

Öncelikle İmar dediğimiz zaman akla bayındırlaştırma gelmelidir. İmar ile eş anlamlı olan bayındırlaştırmanın geniş olarak anlamına baktığımız zaman ise ‘’ Bir yerin gelişip güzelleşmesi, yaşayış koşullarının uygun bir duruma getirilmesi için üzerinde çalışılması, bakılıp güzelleştirilmesi, bakımlı gibi ifadelere karşılık gelmektedir Devamı

İSTİRDAT DAVASI?

İstirdat öncelikle kelime anlamına bakıldığında ‘’ Geri alma, yeniden ele geçirme, kurtarma.’’ İfadesine tekabül etmektedir. Konusunu düşündüğümüz zaman Eda davası olan İstirdat davasının geri alma davası olduğunu düşünebiliriz.. Devamı

<< GERİ  1 2 3 4 5 6    ... 9  İLERİ >>

Makalelerimiz

  • TAM İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELERDE BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ
  • AVAL
  • SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ HAKKINDA
  • TÜKETİCİ ARABULUCULUK DAVA ŞARTI HAKKINDA
  • İMAR PLANINA İTİRAZ PROSEDÜRÜ
  • ​COVİD-19 NEDENİYLE İŞ HUKUKUNDA TELAFİ ÇALIŞMASI UYGULAMASI
  • ​COVİD-19 NEDENİYLE İŞ HUKUKUNDA İŞ KAZASININ DEĞERLENDİRMESİ
  • COVİD-19 NEDENİYLE İŞ HUKUKUNDA ÜCRET DEĞİŞİKLİĞİ VE İŞ YERİ DEĞİŞİKLİĞİ
  • ​KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
  • COVID-19 VİRÜSÜ SONRASI YAPILAN DÜZENLEMELERE GÖRE İŞVERENİN HAKLARI