KORONA VİRÜSÜN HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KORONA VİRÜSÜN HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Coronavirusler (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir. Devamı

SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI HANGİ VERİLERİ İŞLEMEKTE?
Sağlık hizmeti sunucusu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda sağlık hizmetini sunan ve/veya üreten; gerçek kişiler ile kamu ve özel hukuk tüzel kişilerini ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubelerini ifade eder. Devamı

KİŞİSEL VERİ KAVRAMININ ORTAYA ÇIKIŞI VE TEK BAŞINA BİR HAK OLUP OLMADIĞI HUSUSU

 1. KİŞİSEL VERİ KAVRAMININ ORTAYA ÇIKIŞI VE TEK BAŞINA BİR HAK OLUP OLMADIĞI HUSUSU
 Kişisel verilerin korunmasının önemi, insan hakları ve bunların korunması bilincinin son elli yıl içinde gittikçe gelişimine yol açarak artmıştır. Bu bağlamda kişisel verilerin korunması hukuku da çeşitli dönemlere ayrılarak incelenir. Ancak kişisel verilerin korunmasının başlangıcı 1960’lı yıllarda tartışılmaya, 1970’li yıllarda ise hukuksal düzenlemelerin konusunu oluşturmaya başlamıştır. [1] Devamı

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ NEDİR?

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ NEDİR?
 
Kişisel verilerin korunması ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata bakıldığında bazı verilerin diğerlerine oranla daha fazla koruma altına alınmış olduğu ve bu verilerin hassas, bir başka deyişle özel nitelikli veri olarak tanımlandığı görülür. Devamı

VERİ SORUMLULARI SİCİLİ BİLGİ SİSTEMİ (VERBİS) NEDİR?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 16 ncı maddesine göre kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının kişisel veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline (“Sicil”) kaydolması gerekmektedir.. Devamı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNA GENEL BİR BAKIŞ

KVKK, Kişisel Verilerin Korunması Kanunudur. Aynı zamanda bu kanunu işletebilmek ve süreçleri sürdürebilmek için KVKK kurumu hayatımıza girmiştir. Bu tarihten sonra denetimler başlayarak kişisel verilerin korunması konusunda ciddi adımlar atılmaya başlanmıştır. Uzun bir süredir tasarı halinde bekleyen KVKK kanunu 7 Nisan 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.. Devamı

KİRA SÖZLEŞMESİ VE TAHLİYE KONUSUNA GENEL BİR BAKIŞ

TBK m.299 a göre kira sözleşmesi kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı,  kiracının da buna karşılık kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Devamı

ÇEKİN ZORUNLU UNSURLARI

ÇEKİN ZORUNLU UNSURLARI
 
Kambiyo senetlerinin bir türü olarak Türk Ticaret Kanunu’nun 780-823 maddeleri arasında düzenlenmiş bulunan çek, önemli bir ödeme aracı olup yaygın bir kullanım alanına sahiptir.  Devamı

​KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU

KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU
Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip özel bir ilamsız icra yoludur. Devamı

ÇEKTE AVAL

ÇEKTE AVAL
Aval, çek bedelinin tamamen ya da kısmen güvence altına alındığı bir kambiyo taahhüdüdür. Aval kambiyo hukukuna özel bir tür kefalettir. Aval veren, bu taahhüdü ile kambiyo ilişkisine dahil olur. Devamı

<< GERİ  1 2 3 4 5    ... 9  İLERİ >>

Makalelerimiz

 • TAM İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELERDE BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ
 • AVAL
 • SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ HAKKINDA
 • TÜKETİCİ ARABULUCULUK DAVA ŞARTI HAKKINDA
 • İMAR PLANINA İTİRAZ PROSEDÜRÜ
 • ​COVİD-19 NEDENİYLE İŞ HUKUKUNDA TELAFİ ÇALIŞMASI UYGULAMASI
 • ​COVİD-19 NEDENİYLE İŞ HUKUKUNDA İŞ KAZASININ DEĞERLENDİRMESİ
 • COVİD-19 NEDENİYLE İŞ HUKUKUNDA ÜCRET DEĞİŞİKLİĞİ VE İŞ YERİ DEĞİŞİKLİĞİ
 • ​KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
 • COVID-19 VİRÜSÜ SONRASI YAPILAN DÜZENLEMELERE GÖRE İŞVERENİN HAKLARI