Kentsel Dönüşüm HukukuHukuk Büromuz yeni düzenlemelerle birlikte büyük bir yatırım sahası olarak ortaya çıkan kentsel dönüşüm danışmanlığı kapsamında yatırımcıları, gayrimenkul maliklerini ve inşaat firmalarını temsil ederek karmaşık süreçlerin yürütülmesi, sözleşmelerin hazırlanması ve ihtilafların çözümünde yasal destek vermektedir. Kentsel dönüşüm uygulamaları konusunda uzmanlaşan ekibimiz, dönüşüm projelerinin hazırlanması aşamasında;

Kentsel dönüşüm alan sınırlarının tespiti, Hak sahiplerinin tespiti, mirasçıların belirlenmesi, Alan ve çevre imar planlarının karşılaştırılması, Yatırımcı ve müteahhit firmalar arası sözleşmelerin hazırlanması konusunda destek vermektedir. Projenin uygulanması aşamasında ise fiili olarak;

Belediyeler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde gerekli ruhsat ve izinleri alınması, Kamulaştırma işlemlerinin takibi, Kentsel dönüşüm desteklerinin sağlanması, SPK tarafından yetkilendirilmiş gayrimenkul değerleme şirketleri ile hak sahibi yatırımcı bölüşmelerinin tamamlanması, Hak sahipleri ile yapılacak toplantıların yürütülmesi, özellikle arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin tarafların çıkarlarına uygun biçimde yapılandırılması hizmetleri sunulmaktadır. Projenin bitirilmesine müteakip;

Sözleşmelerde belirlenen şekilde tapu kayıtlarının tescili, Kat irtifaklarının kurulması ile kat mülkiyetine geçiş işlemleri gerçekleştirilmekte ve yeni yaşam alanı tam anlamıyla uzlaşmazlıktan arındırılmaktadır. Kentsel dönüşüm projelerinin uygulanmasını zorlayıcı özel cezai şartların belirlenmesi ve ödenmesi, satış ve satış vaadi sözleşmelerinin tescilinde yaşanan uyuşmazlıkların çözümü, sözleşme devirlerinin kabul veya iptali konularında kapsamlı bir yasal takip süreci oluşturan Hukuk Büromuz, gayrimenkul hukukunun özelliklerine uygun bir biçimde uyuşmazlıkların hızlı şekilde çözümünü sağlamaktadır.

Çaışma Alanlarımız

 • KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu)
 • Şirketler & Ticaret Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Fikri Mülkiyet & Bilişim Hukuku
 • Gayrimenkul Hukuku
 • Kentsel Dönüşüm Hukuku
 • İcra ve İflas Hukuku
 • Aile Hukuku
 • Sigorta Hukuku
 • Kat Mülkiyeti Hukuku
 • Makalelerimiz

 • TAM İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELERDE BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ
 • AVAL
 • SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ HAKKINDA
 • TÜKETİCİ ARABULUCULUK DAVA ŞARTI HAKKINDA
 • İMAR PLANINA İTİRAZ PROSEDÜRÜ
 • ​COVİD-19 NEDENİYLE İŞ HUKUKUNDA TELAFİ ÇALIŞMASI UYGULAMASI
 • ​COVİD-19 NEDENİYLE İŞ HUKUKUNDA İŞ KAZASININ DEĞERLENDİRMESİ
 • COVİD-19 NEDENİYLE İŞ HUKUKUNDA ÜCRET DEĞİŞİKLİĞİ VE İŞ YERİ DEĞİŞİKLİĞİ
 • ​KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
 • COVID-19 VİRÜSÜ SONRASI YAPILAN DÜZENLEMELERE GÖRE İŞVERENİN HAKLARI