İcra ve İflas HukukuHukuk Büromuz alacak ve borç ilişkisinin ticari hayattaki önemi ile nakit ihtiyacının karşılanması kapsamında, icra ve iflas hukuku alanında hız ve hukuki güvenliği merkeze alan bir yapılanma kurmuştur. Alacak tahsili, bir işin yapılması veya yapılmamasına yönelik olarak Hukuk Büromuz tarafından icra hukuku işlemleri kapsamında gerek alacaklılar gerekse borçlulara yasal danışmanlık ve vekillik hizmetleri verilmektedir. Alacağın tahsili kapsamında;

Borçluların gerçek mal varlığının araştırılması ile borçlunun mal varlığını azaltıcı işlemlerinin iptali, Borçlunun borç ödeme kapasitesinin tespiti ile raporlanması, İhtiyati tedbir kararlarının uygulanması, Fiili haciz ve satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi; Gemi, uçak ve gayrimenkul gibi özel düzenlemelere tabi mallara ilişkin icra işlemlerinin takibi hizmetleri yürütülmektedir.

Borçlu sayısının fazla olduğu müvekkiller için, yasal takip süreçleri öncesinde çağrı merkezi aracılığıyla borçların takibi, entegre sistem kurulumu ve raporlama hizmetleri oluşturulmaktadır. Borçlu konumunda bulunan müvekkillere verilen hizmet kapsamında; Hacizli menkul ve gayrimenkullerin gerçek değerlerinin saptanması, Usuli işlemlerin tam uygulanmasının sağlanması ile borçlunun haksız ödemeden kurtarılması; Sulh görüşmeleri ve ödeme protokollerinin güvenceye bağlı olarak oluşturulması sağlanmaktadır.

İflas hukuku konusunda uzmanlaşan ekibimiz, İflas erteleme ve iflas kararlarının alınması, Kayyumlar ile ilişkilerin yürütülmesi, Tasfiye planlarının hazırlanması ile alacak kayıtlarının yapılması ve takibi İşlemlerini vekil olarak bilfiil yürütmektedir.

Çaışma Alanlarımız

 • KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu)
 • Şirketler & Ticaret Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Fikri Mülkiyet & Bilişim Hukuku
 • Gayrimenkul Hukuku
 • Kentsel Dönüşüm Hukuku
 • İcra ve İflas Hukuku
 • Aile Hukuku
 • Sigorta Hukuku
 • Kat Mülkiyeti Hukuku
 • Makalelerimiz

 • TAM İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELERDE BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ
 • AVAL
 • SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ HAKKINDA
 • TÜKETİCİ ARABULUCULUK DAVA ŞARTI HAKKINDA
 • İMAR PLANINA İTİRAZ PROSEDÜRÜ
 • ​COVİD-19 NEDENİYLE İŞ HUKUKUNDA TELAFİ ÇALIŞMASI UYGULAMASI
 • ​COVİD-19 NEDENİYLE İŞ HUKUKUNDA İŞ KAZASININ DEĞERLENDİRMESİ
 • COVİD-19 NEDENİYLE İŞ HUKUKUNDA ÜCRET DEĞİŞİKLİĞİ VE İŞ YERİ DEĞİŞİKLİĞİ
 • ​KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
 • COVID-19 VİRÜSÜ SONRASI YAPILAN DÜZENLEMELERE GÖRE İŞVERENİN HAKLARI