Gayrimenkul HukukuHukuk Büromuz gayrimenkul hukuku danışmanlığı kapsamında yatırımcıları, gayrimenkul maliklerini, inşaat firmalarını temsil ederek anlaşma şartlarına uygun sözleşmelerin hazırlanması ve davaların yürütülmesinde yasal destek vermektedir. Geliştirme projelerinin hazırlanmasında uzmanlaşan ekibimiz, gayrimenkule dayalı karmaşık işlemlerin mevzuata tam uygunluğuna yönelik sunduğu danışmalık hizmetlerinde;

Gayrimenkul teminatına bağlanmış ticari sözleşmelerin, Leasing dâhil olmak üzere çeşitli kira akitlerinin, Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin, Miras paylaşmalarının, Ortaklar arası gayrimenkulün kullanıma dair uzlaşılarının oluşturulması ve müvekkillerin yönlendirilmesinde hassasiyetle çalışmaktadır. Sözleşme aşaması sonrasında;

İmar mevzuatına bağlı izin ve ruhsat işlemlerinin, Sözleşmelerin tapu kayıtlarına tescilinin, Gayrimenkul değerleme hizmetlerinin takibi gibi konularda fiili yürütme ve koordinasyon görevleri üstlenilmektedir. Uyuşmazlıkların yargı yoluyla çözümlenmesi kapsamında;

Ortaklığın giderilmesi, Tapu kaydının düzeltilmesi, Haksız müdahalenin sonlandırılması, İcra Hukukuna bağlı olarak gayrimenkulün satış suretiyle paraya dönüştürülmesi, İdare hukuku alanında imar planı değişiklerinin, kamulaştırma işlem ve bedellerinin nihai hale getirilmesi için dava ve icra takipleri yürütülmektedir.

Çaışma Alanlarımız

 • KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu)
 • Şirketler & Ticaret Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Fikri Mülkiyet & Bilişim Hukuku
 • Gayrimenkul Hukuku
 • Kentsel Dönüşüm Hukuku
 • İcra ve İflas Hukuku
 • Aile Hukuku
 • Sigorta Hukuku
 • Kat Mülkiyeti Hukuku
 • Makalelerimiz

 • TAM İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELERDE BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ
 • AVAL
 • SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ HAKKINDA
 • TÜKETİCİ ARABULUCULUK DAVA ŞARTI HAKKINDA
 • İMAR PLANINA İTİRAZ PROSEDÜRÜ
 • ​COVİD-19 NEDENİYLE İŞ HUKUKUNDA TELAFİ ÇALIŞMASI UYGULAMASI
 • ​COVİD-19 NEDENİYLE İŞ HUKUKUNDA İŞ KAZASININ DEĞERLENDİRMESİ
 • COVİD-19 NEDENİYLE İŞ HUKUKUNDA ÜCRET DEĞİŞİKLİĞİ VE İŞ YERİ DEĞİŞİKLİĞİ
 • ​KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
 • COVID-19 VİRÜSÜ SONRASI YAPILAN DÜZENLEMELERE GÖRE İŞVERENİN HAKLARI